Fiberprojektet på Mörkö har beviljats stöd från Europeiska Jordbrukdsfonder för landsbyggdsutveckling.