Frågor & Svar

När är sista dagen att teckna avtal för fibern?


31 juli 2021


När kommer mitt hus ha fiber?


Projektet räknas stå klart 30 september 2022. Om möjlighet ges kommer vi tända upp nätet i etapper men detta garanteras ej. Kom ihåg att låta inkopplad utrustning ha kvar sin elförsörjning.


När kommer vi kontaktas för vår tomtprojektering? 


Ni kommer att kontaktas av entreprenör i god tid innan markarbetena på er tomt skall börja. Platsbesök bokas och sker därefter gemensamt med fastighetsägare.


Hur görs återställning efter markarbetena på de enskilda tomterna?


Markarbetena på tomten kommer ske i enlighet med den tomtprojektering som görs mellan entreprenör och fastighetsägare.  Utgångspunkten i denna projektering är kortast väg från fiberstam och fiberbox på hus (med viss flexibilitet). Efter avslutade markarbeten gör entreprenören en grovåterställning av schakten på tomten, det vill säga återfyller schakten med jord och plattar till. Mörkö Optiskfiber AB ansvarar ej för återställning av gräsmatta, växtlighet eller återställning av trädgårdsplattor mm. Naturligtvis försöker vi göra så lite skada som möjligt på tomten.

Hur påverkar entreprenaden mig i övrigt?


En entreprenad i denna storlek kommer alltid att påverka området där arbetet pågår. Under perioder kommer det vara en del oväsen, leriga gator, avspärrningar och maskiner på olika platser. Det rör sig i allmänhet om ett par veckor på specifika platser och vi hoppas på tålamod från boende i området.


Vilka hastigheter kommer det finnas på internet?


Upp till 1000 Mbit/s

​​​​​​​Vilket programutbud kommer det finnas?


KO har avtal med Sveriges största tjänsteleverantörer och kommer erbjuda programutbud från upp till 6 TV-leverantörer.

Vad kommer det att kosta att ansluta sig i framtiden?

​​​​​​​
Det exakta belopp det kommer att kosta att ansluta sig i framtiden går ej att svara på nu. Generellt kan man säga att kostnaden är avsevärt högre (erfarenhetsvärde från andra projekt vi varit inblandade i är 75-100%) än att ansluta sig i samband med den stora entreprenaden.